ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทม.ม่วงงาม
ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของเทศบาลเมืองม่วงงามเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 277 KB ][ดาวน์โหลด:1449]
โดย: ทม.ม่วงงาม
วันที่ 4/3/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนทั่วเมืองสงขลา เนื่องจากการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 23 ก.ค. และ 25 ก.ค. 57 (ดู:96)(วันที่:23/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โลกซ้องประสานสดุดี เฉลิมพระเกียรติคุณ บุคคลสำคัญของโลก (ดู:108)(วันที่:23/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ร่วมกันสรรหา "คนดีศรีสงขลา" ประเภทองค์กรดีเด่น ประจำปี 2557 (ดู:118)(วันที่:23/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ (ดู:142)(วันที่:23/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารงานเทศบาลตำบลท่าช้าง (ดู:122)(วันที่:23/7/57)