ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทม.ม่วงงาม
ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของเทศบาลเมืองม่วงงามเอกสารแนบ [ขนาดไฟล์: 277 KB ][ดาวน์โหลด:1312]
โดย: ทม.ม่วงงาม
วันที่ 4/3/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการทัศนศึกษาดูงานเข้าวัดฟังธรรม (ดู:84)(วันที่:21/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู:72)(วันที่:21/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป (ดู:78)(วันที่:21/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน (ดู:42)(วันที่:21/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาซื้อ (ดู:59)(วันที่:21/4/57)