ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,099 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
23 มิ.ย. 60
3
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
22 มิ.ย. 60
13
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำ ดร.พระปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ ลงพื้นที่ดูความพร้อม เพื่อเตรียมดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมสมาธิบำบัด ณ ศูนย์หาดใหญ่ชีวาสุข
22 มิ.ย. 60
13
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ การแข่งขันยูโดคู่ชิงเหรียญทองแดง
22 มิ.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงทางเดิน (ฟุตบาท) บริเวณหน้า รพ.สต.ท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 009/2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
22 มิ.ย. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
22 มิ.ย. 60
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวหลาดสองเลฯ ปีที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
22 มิ.ย. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย
22 มิ.ย. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง จัดซื้อถังขยะพลาสติกเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
22 มิ.ย. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาชุมชนบ้านหลักเขต ม.2
22 มิ.ย. 60
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
21 มิ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทธิได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์
21 ก.ย. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการจัดเลือก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6 สายคอแคว ระหว่างซอย 5 - 6
21 ก.ย. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลพะตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)
22 มิ.ย. 60
43
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
22 มิ.ย. 60
17

»ข้อมูลทั้งหมด 65,099 รายการ