KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,770 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
14 ธ.ค. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
14 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กระดังงา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
14 ธ.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
14 ธ.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิด “ตลาด SOOK หนุกหนาน ”
14 ธ.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฉลุง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
14 ธ.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
14 ธ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
14 ธ.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
14 ธ.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 60
2
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.กระดังงา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
14 ธ.ค. 60
8

»ข้อมูลทั้งหมด 71,770 รายการ