ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,421 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง เทศบาลนครภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 60 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ตุลาคม 2558
10 ต.ค. 58
15
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) และกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี 2558 จำนวน 985 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2558
10 ต.ค. 58
17
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 52 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558
10 ต.ค. 58
16
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 ตุลาคม 2558
10 ต.ค. 58
17
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะตง สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบพิเศษสำหรับส่วนราชการ ประจำปี 2559 รับสมัคร 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
10 ต.ค. 58
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)กับการประกวดวงดนตรีและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
9 ต.ค. 58
71
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนขี้เหล็ก – มัสยิด หมู่ที่ 5 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. 58
138
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง แก้ไขราคากลางพร้อมงวดงานประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 ต.ค. 58
117
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
9 ต.ค. 58
134
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องโถงใต้อาคารเรียนเป็นห้องสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
9 ต.ค. 58
114
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
83
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
68
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.สำนักขาม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของเทศบาลตำบลสำนักขาม
9 ต.ค. 58
66
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้าง โครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ (งานปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์หลักสนามฟุตบอล)
9 ต.ค. 58
63
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 ต.ค. 58
64

»ข้อมูลทั้งหมด 40,421 รายการ