KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 69,401 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนอาหารกล่องสำเร็จรูปและสิ่งของอื่นๆ เพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
20 ต.ค. 60
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
20 ต.ค. 60
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศร่างประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา
20 ต.ค. 60
89
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
20 ต.ค. 60
117
  ข่าวรับสมัครงาน ทม.สิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
20 ต.ค. 60
741
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
20 ต.ค. 60
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ การแต่งกายเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
20 ต.ค. 60
66
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘
20 ต.ค. 60
50
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
20 ต.ค. 60
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
20 ต.ค. 60
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง แผนผังโดยสังเขป พิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ณ วัดยูงทอง
20 ต.ค. 60
43
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง การดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดสงขลา
20 ต.ค. 60
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ (จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดฯ)
20 ต.ค. 60
41
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนดินแดง หมู่ที่4
20 ต.ค. 60
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร
20 ต.ค. 60
31

»ข้อมูลทั้งหมด 69,401 รายการ