ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,834 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2560
23 ม.ค. 60
61
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะสะบ้า หมู่ที่ 4
23 ม.ค. 60
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา รายชื่อผู้รับสิทธิอุดหนุนเด็กแรกคลอด
23 ม.ค. 60
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศอำเภอหาดใหญ่ เรื่อง การยื่ินแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60
23 ม.ค. 60
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านพังเสม็ด ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 60
35
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง โรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช่มอุทิศ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-302555 ต่อ 404
23 ม.ค. 60
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง กำหนดการสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง ประกาศบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
23 ม.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศผลการจัดจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายสะบ้าย้อย - เขาแดง (4095) ช่วงบ้านล่องควน ม. 6- บ้านคูหา ม.4 ตำบลคูหา
23 ม.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
23 ม.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
23 ม.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
23 ม.ค. 60
24

»ข้อมูลทั้งหมด 60,834 รายการ