ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,655 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี 2560
30 มี.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างออกแบบท่าเทียบแพขนานยนต์ จำนวน 4 ท่า
30 มี.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบางเหรียง - บ้านปากบางภูมี
30 มี.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน
30 มี.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาติณสูลานนท์
30 มี.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
30 มี.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติดคอนกรีต จำนวน 2 สาย
30 มี.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างซ่อมใหญ่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน
30 มี.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่องแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
30 มี.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
30 มี.ค. 60
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ จ้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
30 มี.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
30 มี.ค. 60
22
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.บางเขียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด
30 มี.ค. 60
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งานระดับมัธยมศึกษา
30 มี.ค. 60
37
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่้นสะท้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่
30 มี.ค. 60
34

»ข้อมูลทั้งหมด 62,655 รายการ