ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 63,768 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เตรียมเข้ารับรางวัล “การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559”
24 พ.ค. 60
14
  ข่าวจาก facebook อบต.คลองหอยโข่ง โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ร่วมกับปศุสัตว์ และอสม.
24 พ.ค. 60
23
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ถนนคสล.สายทางหลวงแผ่นดินสายเก่า ม.3-5
24 พ.ค. 60
35
  ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษถนนคสล.สายทางเข้าบ้านพรุหว้า ม.3
24 พ.ค. 60
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลาง โครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลากลางบ้าน ม.4
24 พ.ค. 60
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอนามัยเก่า-สำนักสงฆ์ ม.7
24 พ.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายน้ำน้อย - ท่านางหอม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 พ.ค. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ราคากลาง โครงการจัดซื้อดินลูกรัง
24 พ.ค. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายทางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
24 พ.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองคึกฤทธิ์ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7
23 พ.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเคี่ยม-ทุ่งนารี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10
24 พ.ค. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินนิมิต-บ่อแดง-คลองทราย (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 13
24 พ.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลานควาย (เคียนตูชัย) - บ้านลุงรัส (หลังประปา) หมู่ที่ 1
24 พ.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รัตภูมิ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ 1/2560 ลว. 28 เม.ย.2560
24 พ.ค. 60
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก-แยกต้นซ่าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7
24 พ.ค. 60
19

»ข้อมูลทั้งหมด 63,768 รายการ