KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,408 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โรง ประมาณการราคาถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด ม.3 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
24 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
24 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน ประกวดราคาจ้างโครงกาารก่อสร้างสนามฟุตบอลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง
24 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (ถังเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๔ บ้านหัวแฝก ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร รปภ.หน้าที่ทำการ อบต. ท่าบอน หมู่ที่๓ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
24 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหมอศรี ตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายหาบ-ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมอศรี
24 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศคุณลักษณะรายละเอียดของกล้องวงจรปิด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง)
21 ส.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่าชิง ประกาศคุณลักษณะรายละเอียดและราคาของกล้องวงจรปิด(สำนักงานปลัด อบต.ป่าชิง)
21 ส.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
24 ส.ค. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ขอเชิญชม การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ชิงถ้วยเกียรติยศ
24 ส.ค. 60
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
24 ส.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองาดังเบซาร์
24 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กตำบลท่าบอน
24 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าบอน การรายงานผลการจัดจ้าง
24 ส.ค. 60
3

»ข้อมูลทั้งหมด 67,408 รายการ