ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,964 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
27 พ.ค. 59
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนไทยพุทธ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2559
27 พ.ค. 59
47
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสงขลา
27 พ.ค. 59
63
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน
26 พ.ค. 59
66
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ประชุมสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
26 พ.ค. 59
168
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจ้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแตระ ตำบลปากแตระ - บ้านเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
163
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาบ้านครูทร หมู่ที่ 9
26 พ.ค. 59
173
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
26 พ.ค. 59
166
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน - บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด
26 พ.ค. 59
149
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินนิมิต-บ่อแดง-คลองทราย หมู่ที่ 6,10 และ 13
26 พ.ค. 59
147
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา การจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค. 59
89
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับนักเรียนไทยมุสลิม โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2559
26 พ.ค. 59
55
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ วันที่ 27 พ.ค. 2559
26 พ.ค. 59
63
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26 พ.ค. 59
112
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
26 พ.ค. 59
105

»ข้อมูลทั้งหมด 49,964 รายการ