KHUANSO.GO.TH
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,551 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
20 เม.ย. 61
15
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ วันที่ 20 เมษายน 2561
20 เม.ย. 61
13
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ขึ้น เป็นประจำทุกปี
20 เม.ย. 61
16
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ สมัครใจเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง
20 เม.ย. 61
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย 3 ถนนสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)
20 เม.ย. 61
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหลักเขต หมู่ที่ 2 - บ้านคลองนา หมู่ที่ 7 ตำบลคูหา
20 เม.ย. 61
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 เม.ย. 61
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. บนรางระบายน้ำ ซอย 21 ถนนรัตนอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 61
25
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา บ.คลองแห - บ.น้ำน้อย
20 เม.ย. 61
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
20 เม.ย. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะทิ้งพระ งบทดลองและงบประกอบ ประจำเดือนมีนาคม 2561
20 เม.ย. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่มไทร-ร่มโพธิ์(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2,7
20 เม.ย. 61
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
20 เม.ย. 61
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
20 เม.ย. 61
15
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายการผลการประกวดราคา ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ในเดือน มีนาคม 2561
20 เม.ย. 61
7

»ข้อมูลทั้งหมด 77,551 รายการ